best free website builder

fmReconnect

FileMaker ondersteuning / Support Services

Nederlands
English

FileMaker Ondersteuning

fmReconnect is een initiatief van vier samenwerkende zelfstandige professionele FileMaker ontwikkelaars. Het is in het leven geroepen om continue beschikbaarheid van de systemen van hun klanten te garanderen.

Klanten van de deelnemende bedrijven die problemen hebben met hun database en de oorspronkelijke ontwikkelaar blijkt niet direct te bereiken.

De deelnemende bedrijven hebben een onderling contract afgesloten om elkaars klanten in noodsituaties te kunnen helpen indien zij zelf niet bereikbaar zijn. Zij hebben een gezamenlijke database waarin login gegevens per klant in versleutelde en paswoord beveiligde documenten zijn opgeslagen. 

Als u één van de deelnemers belt, geeft u uw naam en KvK nummer door waarmee zij uw gegevens kunnen vinden en ontsluiten. 

De collega kijkt wat er aan de hand is en zal al het mogelijke doen om uw systeem weer beschikbaar te maken. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn om een backup terug te zetten of andere ingrepen te doen. Indien uw eigen ontwikkelaar langdurig niet beschikbaar is, kan fmReconnect ondersteunen bij het zoeken naar vervanging.

Voor u als klant zijn er geen aparte extra kosten verbonden aan deelname. Uiteraard blijven de afspraken over kosten die met de eigen ontwikkelaar gemaakt zijn, van kracht en worden die kosten dus doorberekend. U krijgt geen factuur van fmReconnect.

goFLOWApps   Kaai Hanhart  +31 6 83 79 74 44  www.goflowapps.nl  

Fit-in Solutions  Hans Erik Hazelhorst  +31 6 28 15 72 00  www.fitin.nl

JacqIT  Sjaak de Jong  +31 6 12 99 25 12  www.jacqit.nl

Szienz  Peter Sijmons  +31 6 53 246 095   www.szienz.com

De dienstverlening beperkt zich tot het herstel van beschikbaarheid. Het betreft dus geen aanpassingen in het systeem. Het kan ook niet worden ingeroepen als uw eigen ontwikkelaar beschikbaar is.

FileMaker Support

fmReconnect is a collaboration of 4 independent FileMaker development companies to assure database availability for their own clients

All clients of fmreconnect member companies who experience database issues and their own developer is not directly available.

fmReconnect members have a mutually signed agreement to help each others clients in emergency situations when they are not available themselves at that time. They have a joint database with encrypted, password protected files per client that has access details for FileMakerServer.

When you call one of the fmReconnect members, pass on your name and Chambre of Commerce number and briefly explain the situation. Your access document will then be de-encrypted and opened.

The colleague will asses the situation and do his utmost to restore service as soon as possible. When necessary, this may involve replacement of your production database with the last available backup or do maintenance steps on your server. In case your own developer is not available for a prolonged period for whatever reason, fmReconnect will assist you with finding a suitable replacement.

There are no additional costs for you as client of one the fmReconnect members, except normal costs that would your developer charge you for services. You will not receive an invoice from fmReconnect.

Beware that our office hours are in CET (Netherlands)


goFLOWApps   Kaai Hanhart   +31 683 797 444   www.goflowapps.nl

Fit-in Solutions   Hans Erik Hazelhorst  +31 628 157 200   www.fitin.nl

JacqIT  Sjaak de Jong  +31 612 992 512  www.jacqit.nl

Szienz  Peter Sijmons  +31 653 246 095  www.szienz.com

This service is restricted to get your databases up as soon as possible, no adjustments to the FileMaker code itself. It can also not be invoked when your own developer is available.