|
|
|
|
|

TransportIT

Met dit programma kunt u op een eenvoudige wijze de weg die b.v. uw pallets bewandelen volgen. Op deze manier bent u in staat alle verrichtingen van uw vervoer inde gaten te houden en te herleiden waardoor verlies en/of zoekraken van uw eigendommen beperkt wordt.